Активности у октобру

Активности у октобру “Прослава дана Установе” (све вртићке групе)                 “Ликовно ствараластво”          Средња група васпитачи: Даниела Заборски и Снежана Ракас

Активности у октобру Више о тексту