ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

XXVII стручни сусрети медицинских сестара васпитача

У периоду од 23. до 26. маја 2024. године у етно селу “Станишићи” одржани су 27. стручни сусрети медицинских сестара васпитача. Тема конференције је била “Игре и истраживања деце јасленог узраста у различитим отвореним и затвореним просторима вртића и локалне заједнице”. У пленарном делу сусрета приказан је рад ПУ “Раковица” под називом “Креирање подстицајне средине за игру и истраживање на отвореним просторима”, који су, путем видео презентације, представили Анкица Ђукић – медицинска сестра на превентивно здравственој заштити, Миланка Крстић – васпитач и Василије Живановић – стручни сарадник за физичко васпитање. Видео презентација представља процес промена у дворишту вртића “Пионирски град” који се односи на прилагођавање постојећих и креирање нових инсталација за игру и истраживање деце јасленог узраста, а у чијем процесу учествују деца, родитељи и запослени. Рад је представљен као пример добре праксе и похваљен је од стране учесника скупа.

Scroll to Top