ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Историјат установе

КАКО ЈЕ БИЛО НА ПОЧЕТКУ


Одлука о оснивању обданишта у Раковици донета је 24. октобра 1945. године да би следеће године у њему боравило 60 деце смештених у две групе: предшколска група од 2 до 7 година и школска група од 7 до 11 година.
Вртић је смештен у адаптираној, предратној вили, окруженој зеленилом и великим двориштем .
У вртићу је било 15 запослених радника (управница, васпитачи, забавиље, куварице, економ и чистачице).
Званичан програм за рад са децом није постојао, тако да су запослени васпитачи правили своје интерне програме.

Котуровић

Васпитно-образовни рад са децом се побољшао када је 1951. године формиран Педагошки актив и Савет родитеља, а 1952. године „Знање“ Београд је одштампало „Програмско – методска упутства за рад у претшколским установама и Правилник о претшколским установама“.

По Закону о дечјим вртићима из 1957. године обданиште мења назив у „Дечји вртић бр 20“, а 1959. године на Савету за школство СО Чукарица донета је одлука да вртић послује под новим именом Дечји вртић “Димитрије Котуровић“.

КАКО СМО РАСЛИ


Значајну промену  у раду са децом у овом периоду  представља примена новог Програма васпитно-образовног рада у предшколској установи који је, како пише у његовом предговору, „заснован на научним ставовима… и позитивним искуствима праксе предшколских установа у свету и код нас“. Уз програм су била дата и методичка искуства из више васпитних области, што је у ситуацији када није било посебних методичких приручника, помогло унапређивању рада у вртићима. Међутим, убрзо се осетило да тај нови програм има и своје слабости, нарочито у томе што је потенцирао образовну компоненту уз сугерисање „школског“ начина пружања деци готових знања.

Због тога се на нивоу Републике прешло на израду нових Основа програма васпитно-образовног рада.

Године 1970. у Установи  је почео  да ради педагог, када је у Граду тек почела да се развија педагошко-психолошка служба. Стручни допринос педагога у унапређивању свих облика и садржаја васпитно-образовног рада са децом и њиховим породицама је био велики. Поред васпитно-образовног рада значајна пажња у Установи се поклањала здравственој заштити, хигијенско-епидемиолошком надзору и исхрани деце.

Када је дошло до формирања општине Раковица и у Комбинованој установи за боравак предшколске деце општине Чукарица дошло је до подела на две установе.

Комбинована установа за боравак предшколске деце општине Раковица регистрована је  27. 01. 1975. године

Установа 1978. године добија нови назив: Радна организација за предшколско васпитање и образовање „Раковица“ у Раковици са два ООУР-а  и РЗЗС.

Планом развоја општине Раковица, прираштај деце се повећавао тако да су се максимално  користили сви расположиви просторни капацитети, а и даље се ширила мрежа објеката.

У овом периоду интезивне изградње дечјих вртића у РО се изузетна пажња поклањала васпитно-образовном раду са децом који се изводио по Основама програма који је донео Просветни савет СР Србије. Стручна служба Установе је проширена па, почетком 80-их њу чине два педагога и психолог.

У току овог периода покренута су многа стручна питања: уведено је више иновација у васпитни процес, а радило се и на прикупљању, бележењу, снимању и штампању стручног материјала.

У конципирању рада пошло се од претпоставки да је један од важних задатака предшколског васпитања и образовања да очува, подржи, подстиче и оплемењује стваралачке потенцијале детета, да је дечја игра окосница васпитно-образовног рада и активности од изузетног значаја за развој детета.

Васпитачи су са децом и родитељима неговали партнерске односе ..

Од овог периода у Установи се велика пажња поклања социјално-емоционалном развоју деце.

У складу са Законом о друштвеној бризи о деци и Одлуком Скупштине града Београда о мрежи установа за децу, 1993.године установа добија данашњи назив: Предшколска установа „Раковица“.

А ДАНАС...


Предшколска установа „Раковица“  прати савремене трендове васпитања и образовања као и промене које они доносе. 

Васпитно-образовни рад карактерише континуитет професионалног и стручног васпитно-образовног рада са децом, праћење и повезивање примера добре праксе са конкретним условима у одређеном вртићу  (број деце, величина соба, могућност коришћења простора ван соба…) и успешне и разноврсне сарадње са породицом.

Установа  располаже са 14 вртића (18 објеката) у којима борави преко 4500 деце.

 1. ДВ „Петлић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 2. ДВ „Хајди“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 3. ДВ „Канаринац“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 4. ДВ „Сретен Младеновић“ – за целодневни боравак деце вртићког узраста, од 3 године до поласка у школу;
 5. ДВ „Димитрије Котуровић“ – за целодневни боравак деце вртићког узраста, од 3 године до поласка у школу;
 6. ДВ „Изворчић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 7. ДВ „Долорес“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 8. ДВ „Лабудић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 9. ДВ „Душко Радовић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 10. ДВ „Пионирски град“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 11. ДВ „Депанданс“ – за целодневни боравак деце јасленог узраста, од 1 до 3 године (у саставу ДВ „Димитрије Котуровић“);
 12. ДВ „Језерце“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 13. ДВ „Орашчић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 14. ДВ „Школица“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;
 15. ДВ „Чаробна шума“– за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу (у саставу ДВ „Димитрије Котуровић“);
 16. ДВ „Облачић“ – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу (у саставу ДВ „Школица“);
 17. ДВ „Трчуљак” – за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу (у саставу ДВ „Школица“);
 18. ДВ „Врапчић”– за целодневни боравак деце јасленог и вртићког узраста, од 1 године до поласка у школу;

Искоришћеност капацитета у свим објектима је изнад грађевинског и педагошког норматива, тако да је у свим групама уписан велики број деце. Последица је формирање већег броја група и по у свим објектима.

Предшколска установа „Раковица“ је добитник Светосавске награде за допринос развоју образобвања и васпитања у 2013. години.

Скупштина Општине Раковица нашој Установи 2013. додељује  Повељу за допринос у области васпитања и образовања.

У извршеном спољашњем вредновању (2016.) Предшколска установа „Раковица“ је добила највишу оцену – четворку.

holidays, occasions, celebration

МИСИЈА

Негујемо партнерске односе и тимски  рад настојећи да задовољимо потребе деце и родитеља.

 Стварамо подстицајну и инклузивну средину за дечји развој и напредовање.

 Да свака ситуација буде ситуација за учење, да има смисла и да је радосна за дете.

Deca nase Rakovice

ВИЗИЈА

Желимо да наши вртићи буду места где ће деца радо долазити да се друже, уче и играју са другом децом и одраслима.

holidays, occasions, celebration

СВЕЧАНА ПЕСМА ПУ „РАКОВИЦА“

          

                                   Деца наше Раковице                                                               царство своје имају                                                        у вртићу сваког дана                                                                             друже се и играју.                                             

                                                                                                   

Од јаслица па  до        
          школе деца стичу      
     многа занања,            
кроз игру је све лакше
          а брига је много мања.

Песма, игра, смех и граја
из вртића чују се.                              
Сећање на прву љубав
у срцима носи се.

  * Аутори свечане песме ПУ “Раковица“: васпитачи Мирјана Дамјанац и  Радинка Костић      

Scroll to Top