ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Нутриционисти

Правилна исхрана је један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој, очување и унапређење здравља деце. Исхрана у вртићу треба да има превентивну, васпитну и корективну улогу у случају евентуалних неправилности породичне исхране. Управо је овај период детињства погодно тло за стицање правилних навика и ставова у исхрани.

Планирање, унапређење и организацију исхране обавља сарадник за исхрану (нутрициониста – дијететичар) у складу са прописима којима се уређује област предшколског васпитања и образовања. Стога исхрана у предшколској установи је стручно испланирана и организована, прилагођена узрасту, усаглашена са нутритивним потребама и усклађена са техничко-технолошким, кадровским и другим могућностима.

piramida ishrane

Деци се у току 11-часовног боравка обезбеђује 70-75 % дневних енергетских потреба и 90 % дневних потреба у протеинима, минералима и витаминима. Деца која похађају четворочасовни припремни програм доносе храну од куће.

Да би се обезбедило адекватно задовољење енергетских и нутритивних потреба деце, у свакодневном јеловнику се налазе намирнице из свих 7 група намирница и то: житарице-30%, месо и производи од меса-10%, млеко и млечни производи-20%, масти и уља-10%, поврће-10%, воће-10%, шећер и шећерни концентрати до 10%. При планирању јеловника не понавља се једна те иста намирницу из неке групе како би дечја исхрана било што разноврснија.

Асортиман и број намирница (листа се састоји од 144 намирнице) израдила је Комисија за праћење, контролу и унапређење исхране при Секретаријату за образовање и дечју заштиту.

У ПУ „Раковица“ припрема оброка  се врши у пет централних кухиња („Изворчић“, „Лабудић“, „Душко Радовић“, „Долорес“ и „Језерце“), три самосталне(„Хајди“  „Канаринац“, „Орашчић“) и  дванаест  дистрибутивних  кухиња („Петлић“, „Пионирски град“, „Димитрије Котуровић“, „Депаданс“, „Сретен Младеновић“, „Врапчић“, „Трчуљак“, „Изворчић 2“, ,,Кућица“, „Школица“, „Чаробна шума“ и „Облачић“).

Исхрана се реализује кроз 4 оброка: доручак, преподневна ужина, ручак и послеподневна воћна ужина. Поштује се дневни ритам исхране што значи да се оброци сервирају у одређеним временским интервалима, у складу са физиолошким потребама деце, при чему се мора поштовати временски размак од три сата између оброка. Време сервирања оброка је следећи:

  • Доручак – 8.00-8.30
  • Ужина –11.00-11.30
  • Ручак – 13.30-14.30

Контрола исхране деце у установи спроводи се као спољна и унутрашња контрола.

Спољна контрола обавља Градски завод за јавно здрвље и обухвата:

  • Контролу квалитета оброка, односно хемијско – броматолошку анализу узорака целодневних оброка (доручак, ужина, ручак), узетих методом случајног узорка.
  • Контролу санитарно-хигијнских услова припреме и дистрибуције хране у складу са принципима добре хигијенске и произвођачке праксе.

Унутрашња контрола обухвата: контролу намирница при пријему, контролу припреме и дистрибуције хране. Свака намирница мора имати атест о здравственој безбедности са одговарајућом декларацијом. Формиране су и комисије за кванитативни и квалитативни пријем добара – намирница у чијем су саставу представници предшколске установе.

Нутриционисти ПУ “Раковица”

Scroll to Top