ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Руковођење установом

Управа ПУ “Раковица“ се налази у објекту дечјег вртића “Изворчић”, у Улици Славољуба Вуксановића 22. 

пу раковица
ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ:

     Радмила Аранђеловић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:
Зорица Пантовић
Вељко Полић
СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ:

Ивана Пантовић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА:

Оливера Владисављевић

Рад са странкама административних служби је од 08:00 – 15:00 часова.

 
Важни телефони установе

Централа:

Тел/Фак:  011/3582-075

                     011/3582-983

                     011/3582-958

 

 

Уписна комисија:

Тел: 064/8796450

Шеф рачуноводства:

Тел: 011/3581-886

Дечије уплате:

Тел: 011/3591-553

Важни мејлови установе

Централа:

ustanova@purakovica.rs

Уписна комисија:

upisna@purakovica.rs

 

Дечије уплате:

analitika@purakovica.rs

Scroll to Top