ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Обавештења за родитеље

Јавни позив

Право на накнаду трошкова боравка деце у вртићу

Право на накнаду трошкова  (Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда (Сл. лист града Београда“, бр. 85/18) и Закон о финансијској подршци породици са децом(“Службени гласник РС”, бр. 113 од 17. децембра 2017. и 50 од 29. јуна 2018).

Регресирање услуге вртића 100%

  1. Треће и свако наредно дете у породици
  2. Дете без родитељског старања у старатељској породици са и без права на дечји додатак
  3. Дете без родитељског старања у хранитељској породици са и без права на дечји додатак
  4. Дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом са и без  мишљења интерресорне комисије
  5. Дете које борави у сигурној кући
  6. Дете корисника новчане социјалне помоћи без оствареног права на дечји додатак.

Регресирање услуге вртића 50%:

  1. Дете из материјално угрожене породице са оствареним правом на дечји додатак.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је потребно поднети ЗАХТЕВ у Службу рачуноводства Установе ( где можете и преузети и бланко Захтеве)  Контакт тел.011-3591-553

Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци Пре истека рок важења Решења У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.

Документа за преузимање

Scroll to Top