ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

„Године узлета“ у ПУ „Раковица“

Поштовани родитељи,

У последње две године наша предшколска установа примењује нове Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр 88/2017, 27/2018, – др. Закони и 10/2019), односно чланом 16. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. Закон, 10/19).

Нови програм рада утемељен је на хуманистичким вредностима и  интегрисаном приступу нези, васпитању и образовању. Програм уважава узрасне специфичности деце, а остварује се кроз делање и односе. У игри дете истражује, гради идентитет и односе, открива различите начине симболизовања искуства, ужива и радује се.

Играјући се у просторима који су инспиративни деца ступају у интеракције са вршњацима, помажу једни другима током игре, уче да разумеју и уважавају туђе становиште, постављају питања и развијају заједничке идеје. Будући да простор наших вртића треба да буде у складу са новом концепцијом, васпитачи нарочиту пажњу посвећују простору, његовом сталном реконструисању, развијању, обогаћивању и осмишљавању.

Инспиративни простори за игру и истраживање на отвореном

Улога васпитача више није да подучава децу на основу аспеката развоја или издвојеним садржајима, већ да проналази идеје и промишља заједно са децом о могућим начинима истраживања питања које децу интересују.

Вртић је место које уважава примарног и најважнијег васпитача деце – породицу. Уважавање породице је видљиво преко постера добродошлице, визуелних ознака простора, постојања простора за заједничке активности деце и родитеља. Укључивање родитеља у развијање програмске концепције је важно и не подразумева само њихово учешће при прикупљању материјала за реализацију пројеката, већ стварање партнерства са породицама. Родитељи као партнери учествују у појединим активностима, чланови су Савета родитеља и  волонтери.

Односи које дете гради са другом децом и одраслима се не одвијају сами по себи, већ су динамичка и сложена мрежа повезивања и интеракције самог детета, социјалне средине и физичког окружења. Дете ступа у интеракције са особама и местима у свом окружењу.

Заједница у којој дете живи (породица, суседство, родбина, вртић, друге установе и институције које посећује) обликује услове и начине одрастања детета. Због тога је важно да се вртић повезује са локалном заједницом, не само путем коришћења ресурса за реализацију различитих активности, већ и кроз заједничке активности. Радићемо на томе да деца и васпитачи посећују места у локалној заједници на којима деца развијају нова знања, осећање припадништва и властите вредности. Поред тога, у вртићу ће се организовати манифестације у које ће се укључивати чланови локалне заједнице (представе, изложбе, перформанси, промоције,..).

Инспиративни унутрашњи простори за игру и истраживање

Захвални смо Вам на досадашњој сарадњи и позивамо Вас на активно учешће у заједници живљења деце, васпитача и родитеља ПУ „Раковица“!

Scroll to Top