ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Стручно усавршавање запослених ПУ „Раковица“

Према плану стручног усавршавања запослених предшколске установе „Раковица“ у децембру месецу 2021. године у вртићу „Изворчић“ одржан је семинар „СПОРТИКО – ЗМАЈ – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста од 4 до 11 година“за 30 полазника (васпитачи и стручни сарадници). Аутор и реализатор семинара био је др Андрија Пештерац.

Полазницима семинара приближен је смисао и значај бављења подстицајним и превентивним активностима у раду са децом предшколског узраста. Током три дана трајања семинара обрађиване су следеће теме: Кооперативне моторне активности; Превентивно вежбање; Дозирање и варирање активности;Битни елементи методике рада са лоптом; „Челичење дечјег организма“;Оријентационо кретање; Активности „квалитативне моторике“; Значај и улога комплекснијих и циљаних активности; Полигон „стаза са препрекама“и активности којима се врше процене и запажања.

Полазници су били активни учесници, будући да су у сали практично прорађивали око 15 игара и активности везаних за сваку тему. Атмосфера је била подстицајна, а дискусије које су се дешавале након преласкаодређене темедопринеле су бољем разумевању и увидима везаним за   предности таквог начина рада са децом.

Семинар је у складу са новим Основама програма, будући да се све активности оптимизације дечјег развоја користе са циљем подршке добробити деце.

Scroll to Top