ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Предавање проф. др Јелене Врањешевић

У оквиру стручног усавршавања, дана 26.3.2024. у ДВ “Душко Радовић” одржано је Васпитно-образовно веће предвиђено годишњим планом установе 2023/24. године. Професор доктор Јелена Врањешевић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељења за педагогију и андрогогију, говорила је на тему: “Како подстицати дечју партиципацију на предшколском узрасту”.

Scroll to Top