ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Семинар: "Игре у природи, игре са ризицима"

Према плану стручног усавршавања запослених Предшколске установе „Раковица“, дана 18.11.2023. године у ДВ “Орашчић” одржан је семинар под називом “Игре у природи, игре са ризицима”.  Аутор и реализатор семинара била је Тијана Боговац, мастер педагог ПУ “Чукарица” и реализатор Милијана Гајић, мастер васпитач. Семинару је присуствовало тридесет учесника (васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадник). 

Током семинара, обрађене су следеће теме: Значај и врсте игара у природи и игара са ризицима и слика о детету као компетентном бићу; Изазови и ресурси за покретање промена праксе у области игара у природи и игара са ризицима; Методички приступ и пројекти са децом инспирисани играма у природи и играма са ризицима; Креирање подстицајне средине за игре у природи, игре са ризицима и стратегије за унапређивање праксе.

Полазницима семинара приближен је смисао и значај сваке од наведених тема, стручним излагањем аутора и реализатора семинара. Истакнут је значај боравка деце на отвореном простору, игара у природи и игара са ризицима на целокупни дечји развој од јасленог до предшколског узраста.

Scroll to Top