ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

Трчуљак

ДВ „Трчуљак“ (отворен 2022. године), са средиштем у  Улици Миљаковачке стазе 67.

Полазећи од развојних, образовних, културних и социјалних потреба деце и породице, проистекла је потреба за отварањем новог објекта у насељу Миљаковац 3.

Вртић се налази у адаптираном, изнајмљеном простору (приватна кућа). Двориште је опремљено у складу са Новим основама програма (инсталације, палете..).

У близини се налази Миљаковачка шума где се деци и васпитачима пружају разне могућности за истраживање и боравак у природи. Добио име по необичној буби и назван је „Трчуљак”, буба трчуљак (лат.cicindela hibrida), коју још и зову тигар буба и најбрже је створење на планети, а станиште јој је Миљаковачка шума.

 

Трчуљак

Почео је са радом 15.3.2022. године. и намењен је за децу јасленог (1 – 3 године) и вртићког (3 – 7 године).
Деца су распоређена у две групе јасленог узраста и две вртићке групе.

Отварањем вртића “Трчуљак” значајно је проширен обухват деце предшколским васпитањем и образовањем на подручју насеља Миљаковац 3 које се из године у годину све више шири.

Телефон: 064/879-64-79
Руководилац: Марија Дамњановић
Медицинска сестра на превентивној здравственој заштити: Александра Королија, Ивана Ђорђевић

Дешавања

Scroll to Top